|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
dirksartistsupplier.nl
 | 

Garantie

garantie
dirksartistsupplier.nl
 geeft 6 maanden garantie op de door haar geleverde artikelen.
dirksartistsupplier.nl
 garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De garantie beperkt zich tot materiaal-, constructie- en/of fabrieksfouten. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Defecte produkten die onder de garantie vallen dienen door de klant aangeboden te worden ter  volgens de RMA (Retourneren Met Authorisatie) procedure.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:
 1. er wijzigingen in of aan het artikel zijn aangebracht;
 2. er sprake is van beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
 3. er sprake is van onoordeelkundig gebruik en/of nalatig onderhoud;
 4. er sprake is van buiten komende onheil, zoals maar niet beperkt tot blikseminslag, stroomuitval, etc. etc. ;
 5. er sprake is van overhitting van centrale of andere verwarming;
 6. er sprake is van blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, extreme koude of extreme droogte;
 7. reparaties verricht worden door uzelf of door derden;
 8. de goederen worden gebruikt anders dan de bij het produkt behorende toepassing;
 9. dirksartistsupplier.nl door u onvoldoende in de gelegenheid wordt gesteld voor onderzoek en herstel van het gebrek;
 10. verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard zijn voor de toepassing van het produkt en volgens handelsgebruik algemeen worden aanvaard;
 11. u in gebreke blijft en niet tijdig aan uw verplichtingen voldoet, zoals maar niet beperkt tot het direct melden van eventuele garantie aanspraak en betaling volgens de voorwaarden;
 12. er normale slijtage optreedt;
 13. bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
 14. stenen scheuren, andere kleuren, kristallen, voor de klant onverwachte structuren, bepaalde vormen/afmetingen etc. hebben. Dit is inherent aan een natuurproduct.
Best Sellers
Springstone brokken tot c.a 100kg
v.a.€
1,75

Springstone brokken tot c.a 100kg

Kg
Kobalt brokken tot c.a 90kg
v.a.€
1,75

Kobalt brokken tot c.a 90kg

Kg
Zwarte / bruin / groen serpentijn brokken tot c.a 100kg
v.a.€
1,75

Zwarte / bruin / groen serpentijn brokken tot c.a 100kg

Kg
Opaal brokken tot c.a 90kg
v.a.€
1,75

Opaal brokken tot c.a 90kg

Kg
Lemon Opaal brokken tot c.a 90kg
v.a.€
1,75

Lemon Opaal brokken tot c.a 90kg

Kg
Mortadella brokken tot c.a 40kg
v.a.€
1,75

Mortadella brokken tot c.a 40kg

Kg
Inyangani wit brokken tot c.a 100kg
v.a.€
1,75

Inyangani wit brokken tot c.a 100kg

Kg
dirksartistsupplier.nl
  |  
  |