|  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
dirksartistsupplier.nl
 | 

Disclaimer

disclaimer

algemeen
Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van dirksartistsupplier.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van dirksartistsupplier.nl.

gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door dirksartistsupplier.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. dirksartistsupplier.nl verstrekt met deze website louter informatie over (financiŽle) producten en diensten die door dirksartistsupplier.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of andere producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van dirksartistsupplier.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel dirksartistsupplier.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. dirksartistsupplier.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij dirksartistsupplier.nl en of hun rechtmatige eigenaren en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciŽle privťdoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van dirksartistsupplier.nl.

geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door dirksartistsupplier.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel dirksartistsupplier.nl zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. dirksartistsupplier.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. dirksartistsupplier.nl verstrekt door middel van deze site informatie over financi√ęle producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Best Sellers
Springstone brokken tot c.a 100kg
v.a.€
1,75

Springstone brokken tot c.a 100kg

Kg
Kobalt brokken tot c.a 90kg
v.a.€
1,75

Kobalt brokken tot c.a 90kg

Kg
Zwarte / bruin / groen serpentijn brokken tot c.a 100kg
v.a.€
1,75

Zwarte / bruin / groen serpentijn brokken tot c.a 100kg

Kg
Opaal brokken tot c.a 90kg
v.a.€
1,75

Opaal brokken tot c.a 90kg

Kg
Lemon Opaal brokken tot c.a 90kg
v.a.€
1,75

Lemon Opaal brokken tot c.a 90kg

Kg
Mortadella brokken tot c.a 40kg
v.a.€
1,75

Mortadella brokken tot c.a 40kg

Kg
Inyangani wit brokken tot c.a 100kg
v.a.€
1,75

Inyangani wit brokken tot c.a 100kg

Kg
dirksartistsupplier.nl
  |  
  |